Τι Ειναι?

Το i-Trader.net είναι ενας ιστότοπος παρακολούθησης και καταγραφής των εκτιμήσεων / προβλέψεων μας  σχετικά με τις παγκόσμιες  χρηματοοικονομικές αγορές, της Ελληνικής αγοράς συμπεριλαμβανομένης.

Στο i-Trader.net παρακολουθούμε την πορεία των κυριότερων  Δεικτών και χρηματοοικονομικών προϊόντων (Μετοχές, Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια, Συνάλλαγμα, Εμπορεύματα και Ομόλογα) στους κυριότερους χρονικούς ορίζοντες,
ήτοι: Μεγα-μακροπρόθεσμο, Μακροπρόθεσμο, Μεσοπρόθεσμο και Βραχυπρόθεσμο!

Την παρούσα περίοδο (Kαλοκαίρι 2014) το i-trader.net επανασχεδιάζεται  και συμπληρώνεται σταδιακά με στόχο στην πλήρη έκδοση και λειτουργία του, να μετατραπεί σε συνδρομητικό site αναλύσης των αγορών! (με μια μικρή μηνιαία συνδρομή).

Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, η περιήγηση στις συνδρομητικές ενότητες θα είναι ελεύθερη στα Βασικά μέλη του i-Trader (Βασική (δωρεάν) Συνδρομή.)

Η περιήγηση του site, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης και της αποποίησης ευθύνης!

The i-Trader.net is a website of presenting and recording our  analysis / forecasts about the global capital markets, including the Greek market, as well as about Bonds, Commodoties and Currencies, in the main timeframes .(Long, Mid and Short Term) Currently  (Summer 2014) the site is under reconstruction and in beta phase and its content is gradually filled, so please feel free to re-visit it often, in order to discover its potential. In its final stagem the main portion of the site will be only available to privilliged subscribes. (for a small monthly fee) During the beta phase, browsing of the i-Trader.net segments requiring subscription, will be available for free to all the basic subscribers / members.(Basic (free) Subscription) Finally, browsing this site, assumes that you have unconditionally accepted its usage terms and theNon-Liability clause.

Leave a Reply